• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 04 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 07 listopada 2011
Imageo wszczęciu na wniosek z dnia 24 października 2011 roku firmy Energetyka Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kręciprocha postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Żukowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
treść obwieszczenia
 
XII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 04 listopada 2011
ImageZawiadamiam, że w dniu   9  listopada     2011 r. o godz.9 00 w sali posiedzeń Urzędu    Gminy    Żukowice    odbędzie   się    XII   zwyczajna  sesja  Rady Gminy Żukowice 
Więcej…
 
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA -W RAMACH POKL Z UE
środa, 02 listopada 2011

ImageGmina Żukowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – projekt  „Indywidualizacji procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego".
       W przypadku otrzymania środków na ten cel Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim w roku szkolnym 2012/2013. Planowana wartość przeznaczonych na realizację  projektu to kwota 70.000 zł.

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
środa, 02 listopada 2011
Image Wójt Gminy Żukowice działając na podstawie  art. 35 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r.nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu Gminy Żukowice.
lista nieruchomości
 
REFUNDACJA ŚRODKÓW NA BUDOWĘ CHODNIKA W BUKWICY
czwartek, 27 października 2011

        

Gmina Żukowice otrzymała pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100042 D w Bukwicy, polegająca na budowie chodnika” w kwocie 5.695 zł. 

Więcej…
 
GODZINY W-F NA BASENIE W POLKOWICACH
czwartek, 27 października 2011
Image

         Od dwóch miesięcy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w ramach realizacji  godzin wychowania fizycznego wyjeżdżają do polkowickiego Aquaparku. Dzieci pod okiem nauczycieli rozwijają swoje zainteresowania oraz uczą się pływać.        
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ WE WROCŁAWIU
środa, 26 października 2011
Image Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przedsięwzięcia pn.: Wydobycie rudy miedzi ze złóż: "Polkowice", "Sieroszowice", "Radwanice-Wschód", "Rudna" oraz "Lubin-Małomice", polegające na kontynuacji eksploatacji złoża rudy miedzi w granicach obszarów górniczych: "Polkowice II", "Sieroszowice I", "Radwanice-Wschód", "Rudna I", "Rudna II", "Małomice I", "Lubin I"
 treść obwieszczenia
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 25 października 2011
Image Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice w sprawie złożenia przez firmę Biopower wniosku o umorzenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
treść obwieszczenia
 
NOWA DROGA W NIELUBI
wtorek, 25 października 2011
Image


Zakończono i odebrano prace budowlane w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej w Nielubi - etap I".  W ramach zadania wykonano 1 km odcinka drogi asfaltowej w m. Nielubia. Ponadto ułożono w terenie zabudowanym chodniki po obu stronach drogi, wykonano odwodnienie, regulację studni, zatoczkę dla autobusów przy szkole oraz oznakowanie poziome i pionowe. 


Środki finansowe w kwocie 507.000 zł na to zadanie Gmina pozyskała z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Łączna wartość zadania to kwota prawie 780 tys zł. 


GALERIA ZDJĘĆ PRZED INWESTYCJĄ I W TRAKCIE


GALERIA ZDJĘĆ PO INWESTYCJI


 
INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS.
poniedziałek, 24 października 2011

Image Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż od dnia 26.10.2011r.  w Kromolinie – budynek Biblioteki - będzie czynny Punkt pracownika socjalnego (przeniesiony ze Szczepowa).

Dzień przyjęć: środa w godz. 7.30-11.30 potem praca w terenie

 
ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO WAŁÓW - ETAP I
piątek, 21 października 2011
    

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice – Gmina Żukowice – powódź 2010 " w ramach Promesy z MSWiA pozyskanej w 2011 roku przez Gminę.
Łączna wartość wykonanych robót w ramach zadania to kwota ponad  1. 310. 000,00 zł. Łączna długość wykonanych w tym zadaniu dróg to ponad 2,1 km.

Więcej…
 
BEZPŁATNE SZKOLENIE KRUS W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 20 października 2011
ImageKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Polkowicach w związku z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi przeprowadzi w świetlicy w Brzegu Głogowskim w dniu 26.10.2011 o godz. 10 szkolenie dla rolników. Szkolenie to jest dobrowolne i bezpłatne. Obejmuje informacje dotyczące podstawowych zasad i trybów ubezpieczania się rolników w KRUS a także zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
 
SPOTKANIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE BIOGAZOWNI
czwartek, 20 października 2011

ImageDnia 19 października 2011 odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami m. Brzeg Głogowski. Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na liczne pytania mieszkańców wsi w sprawie planowej przez firmę zewnętrzną  inwestycji  budowy biogazowi rolniczej w obrębie Brzeg Głogowski na działce nr 551/1. Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn poinformował

Więcej…
 
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W KROMOLINIE
środa, 19 października 2011
ImageInformujemy, że zmianom uległy godziny funkcjonowania biblioteki w Kromolinie. Poniżej przedstawiamy aktualne godziny otwarcia: 


GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W KROMOLINIE:

Poniedziałek  12 – 17
Wtorek   12 – 17
Środa   8 – 13
Czwartek   - nieczynna
Piątek   12 – 17

 
ODBIÓR ZADANIA PN. "MODERNIZACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH RZEKI ODRY"
wtorek, 18 października 2011
Image
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu dokonał  odbioru końcowego robót na zadaniu pn. „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry km 405 + 000 – 410 + 00, gm. Żukowice”.

Galeria
 
ODBIÓR CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNEJ
wtorek, 18 października 2011
Dokonano odbioru robót inwestycyjnych w ramach zadania „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czernej” . W ramach zadania dokonano montażu kotła gazowego oraz grzejników na sali wiejskiej w Czernej. Koszt zadania to kwota 9.500,00 złotych.

Galeria
 
PRZEKAZANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
poniedziałek, 17 października 2011

ImageWójt Gminy Żukowcie po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żukowice" przekazuje sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z właściwością do wydania przedmiotowej decyzji, z uwagi na to, iż w przypadku przedsięwzięcia realizowanego na terenie zamknietym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

treść pisma

 
PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I - SZKOŁA PODSTAWOWA W NIELUBI
poniedziałek, 17 października 2011


 
Dnia 13 października 2011 r., w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi, odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów.
    W tym ważnym momencie życia dzieci uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Wołoszyn - Wójt Gminy Żukowice, społeczność szkolna oraz  rodzice uczniów, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.  
Więcej…
 
HONOROWI DAWCY KRWI
piątek, 14 października 2011
Dnia 7 października 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbył się Jubileusz 50- lecia krwiodawstwa w rejonie głogowsko – polkowickim. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wspomnień, życzeń, podziękowań i przyznania wielu nagród. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczył wojewoda Aleksander Marek Skorupa
Więcej…
 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
piątek, 14 października 2011Szanowni Państwo

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty 

  
     Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

     Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim Państwu za pasję  i entuzjazm w procesie tworzenia jak najlepszej jakości jednostek oświatowych. W tym szczególnym dniu życzę Państwu, aby trud codziennej pracy pedagogiczno – wychowawczej znalazł trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.

       Proszę przyjąć życzenia zdrowia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym

                                                        Z wyrazami szacunku 

                                                                         Wójt Gminy  Żukowice
                                                                         Krzysztof Wołoszyn

 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 190 z 210
Top! Do góry