• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 18 listopada 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO.
czwartek, 02 czerwca 2011

Image Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek EWG Żukowice Sp. Z o.o. w Legnicy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. Budowa linii kablowej 30kV wraz z linią światłowodową, zlokalizowanej na tereni gminy Żukowice obręb Brzeg Głogowski. 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
czwartek, 02 czerwca 2011
ImageWójt Gminy Żukowice działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 02 czerwca 2011r. do 23 czerwca 2011 r. wykaz nieruchomości z ternu gminy Żukowice przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia.
Zarządzenie 37/2011 (Żukowice,Brzeg Głogowski, Kłoda)
Zarządzenie 38/2011 (Nielubia)
Zarządzenie 39/2011 (Nielubia dzierżawa)
 
POSIEDZENIE KOMISJI.
środa, 01 czerwca 2011

Image W dniu 2 czerwca  2011 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy  Żukowice , odbędzie   się  wspólne   posiedzenie  Komisji   Gospodarczo-Budżetowej i   Społeczno- Samorządowej Rady Gminy  Żukowice z następującym porządkiem obrad :

1. Zaopiniowanie  uchwał  na  sesję:
 1) zmiany w budżecie gminy.
 2) wykonania budżetu gminy i  sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz  wniosek w sprawie absolutorium.
 3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Żukowice.
 4) sprzedaży  działek gminnych oraz  dzierżawy nieruchomości  na terenie gminy,
 5) opłat za cmentarze komunalne
2. Plany zagospodarowania przestrzennego – zaopiniowanie projektów uchwał – Pan Wiland
3. Sprawy różne.

 
BEZPŁATNA KOLONIA LETNIA.
wtorek, 31 maja 2011

Image Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokonało podziału kwoty uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych, z terenów wiejskich. Informujemy ,  iż 16 marca 2011 r. złożono  wniosek na 111 miejsc ( w tym: 73 dzieci i młodzież z rodzin korzystających z pomocy społecznej i 38 dzieci i młodzież spełniających kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W wyniku podziału  przez Kuratorium Oświaty na teren gminy Żukowice przypadło 16 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci w wieku 7-15 lat zorganizowane w: Ośrodku Kolonijnym w Pobierowie, ul. Leśna 4, 72-346 Pobierowo w terminie od 24.06 do 7.07.2011 r. 

Więcej…
 
DZIEŃ DZIECKA W GLINICY.
wtorek, 31 maja 2011

ImageZ okazji ,,Dnia Dziecka” w Glinicy (28 maja) odbyła się zabawa dla dzieci z m. Glinica i Zabłocie. Zabawę zorganizowali swoim najmłodszym mieszkańcom sołtysi Zabłocia i Glinicy: Teresa Woźniak i Paweł Kotlicki, przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej  z m. Glinica. W programie imprezy nie zabrakło atrakcji i niespodzianek.

Więcej…
 
DZIEŃ MATKI I OJCA W NIELUBI
poniedziałek, 30 maja 2011
Image
Dnia  21.05.2011 r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały „ Dzień Matki i Dzień Ojca”. W imprezie  wzięły udział matki oraz ojcowie z miejscowości Nielubia. Uroczystość uświetniły występy  dzieci z przedszkola w Nielubi , Karolina Gródecka oraz  Małgorzata  Geisler. Dla wszystkich uczestników Panie przygotowały poczęstunek.

Zdjęcia z uroczystości
 
DZIEŃ MATKI.
czwartek, 26 maja 2011BRAKUJE SŁÓW, ABY PODZIĘKOWAĆ ZA MATCZYNĄ ODWAGĘ,
CIERPLIWOŚĆ, DOBROĆ, ZROZUMIENIE. 

Z okazji Dnia Matki
wszystkim mamom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń
oraz samych słonecznych dni.

 
ZAADOPTUJ PIESKA
czwartek, 26 maja 2011
  TRACY - tak nazywa się ten słodki piesek.

 TRACY została znaleziona na terenie naszej gminy i obecnie znajduje się pod opieką GŁOGOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY ZWIERZĘTOM AMICUS. Została przebadana przez weterynarza, zaszczepiona i wysterylizowana. Posiada już swój czip identyfikacyjny więc przyszłemu opiekunowi już nie zaginie. Tracy jest pogodna i towarzyska - jeśli jesteś odpowiedzialną osobą możesz zająć się TRACY.

W celu adopcji psa skontaktuj się stowarzyszeniem AMICUS  - informacje adopcyjne są na stronie AMICUS - adopcja
 
V ROCZNICA NADANIA GIMNAZJUM W NIELUBI IM. JANA PAWŁA II
czwartek, 26 maja 2011

Image Z   okazji V  rocznicy  nadania  Gimnazjum w  Nielubi   imienia  Jana   Pawła  II   w  dniu  19 maja  2011 r. w   Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Nielubi odbył się uroczysty  apel, na który  przybyli  zaproszeni  goście reprezentujący władze samorządowe, służby mundurowe, instytucje  wspierające i współpracujące z  naszą szkołą  oraz  rodzice chrzestni  sztandaru  szkoły. 
W czasie  apelu  uczniowie  przedstawili   program  artystyczny  oraz  prezentację multimedialną dotyczącą życia naszego  patrona w  kontekście  Jego  nauk i słów  głoszonych  do  młodych  ludzi  na  całym  świecie, a  także   przypomnieli  podniosłe  chwile  z  uroczystości  nadania  imienia. W  dalszej  części  uroczystości  nastąpiło   uroczyste   odnowienie   ślubowania  uczniów    na  sztandar  naszego  gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy po  skończonym  apelu  przemaszerowali  w  rytm  muzyki  granej  przez  orkiestrę  Huty  Miedzi  Głogów, która   uświetniała  przebieg  uroczystości, pod Kościół  pw. Matki  Boskiej  Częstochowskiej, gdzie przybyły  na  tę okoliczność Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup  Diecezjalny  Doktor  Stefan  Regmunt  Ordynariusz Diecezji  Zielonogórsko – Gorzowskiej poświęcił figurę naszego  Patrona – Błogosławionego  Jana Pawła II.   

GALERIA ZDJĘĆ

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.
czwartek, 26 maja 2011

Image Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego Moja przyszłość w postępowaniu prowadzonym trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą: Grupowy i indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych prowadzony przez psychologa dla 4 osób wpłynęła 1 oferta z: 

Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu OKZ Głogów, ul. Gustawa Morcinka 8, 67-200 Głogów, otrzymana punktacja: 90 pkt.

Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z kryterium podanym w zaproszeniu - 100% cena - została wybrana oferta w/w firmy.

 

 
POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPOTKAŁA SIĘ MIESZKAŃCAMI GMINY ŻUKOWICE
środa, 25 maja 2011
ImageDnia 19 maja br. w Dobrzejowicach odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Żukowice, którzy z powodu niepełnosprawności znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i chcieli poznać swoje prawa oraz zapoznać się z szerokim wachlarzem pomocy instytucjonalnej oferowanej przez Powiat Głogowski.

Więcej…
 
SETNE URODZINY MIESZKANKI GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 24 maja 2011
ImageW dniu 22 maja 2011 roku mieszkanka wsi Zabłocie Pani Magdalena Szponar obchodziła setne urodziny i tym samym jest obecnie najstarszą mieszkanką naszej Gminy. Gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn z delegacją z urzędu, a także w imieniu wszystkich mieszkańców - sołtys wsi Zabłocie Pani Teresa Woźniak z Radą Sołecką. Wójt Gminy wręczył Jubilatce list gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska oraz Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupa.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze oraz było okazją do wspomnień i zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Galeria zdjęć
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 16 maja 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice na podstawie uchwały Rady Gminy Żukowice nr XXXIII/192/2010 z dnia 27 lipca 2010r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 7 czerwca 2011roku.

1. na piśmie, na adres: Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice,
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem „wniosek do prognozy oddziaływania  na środowisko – studium”, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice.


                                                                   Wójt Gminy 
                                                            Krzysztof Wołoszyn

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 16 maja 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.  
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice, uchwały nr XXXIII/192/2010 z dnia 27 lipca 2010r, w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Żukowice, 67-231 Żukowice, w terminie do dnia 7 czerwca 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                       Wójt Gminy 
                                                              Krzysztof Wołoszyn

 
KOMUNIKAT.
piątek, 13 maja 2011

Image POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GŁOGOWIE PRZY STAROŚCIE GŁOGOWSKIM SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SYSTEMU POMOCY OFEROWANEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W POWIECIE GŁOGOWSKIM

Spotkanie otwarte odbędzie się w dniu 19 maja 2011r. o godz. 16:00 w sali wiejskiej w Dobrzejowicach.

Więcej informacji TUTAJ

 
KOMUNIKAT ZE STREFOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ "PIŁKARSKA KADRA CZEKA".
piątek, 13 maja 2011

Image Turniej został zorganizowany  w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, w Nielubi dnia 06.05.2011 r.

Więcej…
 
IMPREZA PLENEROWA W BUKWICY - FOTORELACJA.
piątek, 13 maja 2011

Image W dniu  6 maja we wsi Bukwica  odbyła  się impreza plenerowa  „Bukwica- sobie kica” . Organizatorem imprezy  było  Stowarzyszenie „Bukwica – dolina miłości”  . Impreza rozpoczęła się  uroczystą mszą świętą   pod kapliczką  wybudowaną przez mieszkańców    wsi której  nadano  imię  Błogosławionego  Jana Pawła II. 

O godz. 17 rozpoczęła się  zabawa dla dzieci i młodzieży  przy sali wiejskiej . Dokonano otwarcia  „zielonych tarasów”  Na  realizacje tego zadania Stowarzyszenie otrzymało dotacje w wysokości 34 tys. zł.  O godz. 20:00 rozpoczęła się zabawa dla dorosłych .

GALERIA ZDJĘĆ (kliknij)

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
środa, 11 maja 2011

Image Wójt Gminy Żukowice informuje, iż otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu gospodarki wodnej dla projektu pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w obrębie geodezyjnym Słone": 


wartość zadania: 13 490,86 zł 
dofinansowanie: 10 792,68 zł 
wkład własny:  2 698,18 zł

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
poniedziałek, 09 maja 2011

Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi jako autor projektu „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Grupowy i indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych prowadzony przez psychologa dla 4 osób – uczestników projektu systemowego pod nazwą: „Moja przyszłość”

Więcej…
 
IMPREZA PLENEROWA W BUKWICY.
środa, 04 maja 2011

Image Stowarzyszenie „Bukwica – dolina miłości” zaprasza na imprezę plenerową 
„Bukwica - sobie kica”. Impreza rozpocznie się    6 maja 2011 roku o godzinie 16:00


W programie min. :
• godz. 16:oo  msza święta pod kapliczką im. Błogosławionego Jana Pawła II w Bukwicy,
• około godz. 17:oo  zabawa dla dzieci i młodzieży przy Sali wiejskiej w Bukwicy (min. otwarcie „Zielonych tarasów” dmuchany zamek, gry i konkursy, zabawa przy akompaniamencie DJ Bartka),
• godz. 20:oo  zabawa wiejska przy Sali w Bukwicy ( gra Zespół muzyczny „DEBIUT”)

Wstęp wolny ! ZAPRASZAMY !

 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 184 z 196
Top! Do góry