• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 21 lipca 2018
8 MARCA DZIEŃ KOBIET
czwartek, 08 marca 2018

alt

 
 
SZKOLNE GABINETY LEKARSKIE W GMINIE ŻUKOWICE ZOSTAŁY DOPOSAŻONE
środa, 07 marca 2018
altGmina Żukowice pozyskała środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych. Na mocy umowy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Żukowice sfinansowane zostało wyposażenie dwóch szkolnych gabinetów. Każda ze szkół otrzymała po 6.700 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Nielubi i Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim trafiły m.in. wagi lekarskie, stoliki zabiegowe, szafki i kozetki, termometry, tablice do badania ostrości wzroku, apteczki pierwszej pomocy, czyli wszelkie niezbędne elementy wpływające na poprawę jakości i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.
Więcej…
 
UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH W NIELUBI ZDOBYWAJĄ KOMPETENCJE NA MIARĘ XXI WIEKU W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
środa, 07 marca 2018
altOd października 2017 r. oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej w Nielubi została wzbogacona o liczne  zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych, koła zainteresowań, liczne zakupy sprzętu oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a to wszystko za sprawą realizowanego projektu unijnego pn.: „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”.

Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja,  działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 450.000,00 zł, z czego dotacja stanowi kwotę ok. 425.000,00 zł.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 06 marca 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 06.03.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1
Ważność:od godz. 00:00 dnia 07.03.2018 do godz. 08:00 dnia 07.03.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie lokalnie do -4°C.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU
wtorek, 06 marca 2018
altGmina Żukowice z siedzibą w Żukowicach 148, 67-231 Żukowice ogłasza III pisemny przetarg publiczny na realizację zadania pn. Sprzedaż drzew ”na pniu” rosnących na terenie dziełek, stanowiących własność Gminy Żukowice".
Więcej…
 
RUSZA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 05 marca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na realizację zadania polegającego na kapitalnym remoncie świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. W ubiegłym tygodniu został przekazany plac budowy.

Zakres prac zaplanowany do realizacji obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zamontowane okotarowanie oraz zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń oraz mebli gastronomicznych do kuchni.
Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE „DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)”
piątek, 02 marca 2018
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

- pożyczki inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne,
- dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników,
- bony na innowacje,
- granty na doradztwo;

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców, wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.
Więcej…
 
WŁĄCZ SIĘ W AKCJĘ I DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ NA SZTANDAR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 28 lutego 2018
altSzkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim na podstawie Uchwały Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. przyjęła imię św. Floriana dołączając do grona instytucji, które w swoją działalność mają wpisaną pracę nad rozwojem, gotowość niesienia pomocy innym, pełnienia służby społecznej. Nadanie imienia jest pięknym uwieńczeniem chlubnej historii szkoły, która rozpoczęła działalność od pierwszych dni powojennej Polski i przez dziesiątki lat była miejscem rozwoju kolejnych pokoleń.

Rada Rodziców podjęła inicjatywę uhonorowania tego historycznego wydarzenia poprzez przekazanie szkole sztandaru. Powołany w tym celu Komitet społeczny zarejestrował zbiórkę publiczną na rzecz ufundowania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim (Portal Zbiórek Publicznych MSWiA Nr zbiórki: 2018/351/KS).
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 28 lutego 2018
altZjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo dolnośląskie - subregion nizinny
Ważność: od godz. 11:56 dnia 28.02.2018 do godz. 09:00 dnia 02.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -7°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
PZDR W GŁOGOWIE ZAPRASZA NA SZKOLENIA
środa, 28 lutego 2018
altPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie przedstawia harmonogram szkoleń  zaplanowanych w marcu 2018.

Harmonogram szkoleń
 
INFORMACJA GOPS
środa, 28 lutego 2018
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach, odwołując się do troski o bliźniego w najbliższym otoczeniu, w związku ze znacznymi spadkami temperatur, prosimy wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, bezdomne i bezradne z powodu wieku czy niepełnosprawności, które są narażone na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ze względu na wychłodzenie, głód, czy brak ciepłej odzieży.
Więcej…
 
LEKCJA HISTORII W MUZEUM
wtorek, 27 lutego 2018
altDnia 23.02.2018 r. uczniowie klasy czwartej byli na wycieczce w Muzeum Historyczno-Archeologicznym mieszczącym się w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie.

Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością oraz przybliżenie muzeum jako instytucji chroniącej i przybliżającej przeszłość. W trakcie lekcji muzealnej dowiedzieli się czym zajmuje się muzeum oraz zapoznali się ze specyfiką pracy muzealnej. Następnie na podstawie oglądanej wystawy dowiedzieli się o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu-obronie Głogowa za czasów Bolesława III Krzywoustego.
Więcej…
 
WARSZTATY Z WIKLINY PAPIEROWEJ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
wtorek, 27 lutego 2018
alt15 i 22 lutego odbywały się warsztaty z wikliny papierowej. Na zajęciach pod okiem pani instruktor grono pań z Nielubi poznawało tę ciekawą technikę rękodzieła. Na pierwszych zajęciach panie poznały podstawy – od skręcania rurek szybko przeszły do samodzielnego wykonania serc które, następnie były ozdabiane metodą quillingową. Drugie spotkanie zaowocowało powstaniem koszyczków, do których podstawy panie wykonały samodzielnie w domu. Warsztaty były okazją do nauki czegoś nowego oraz do spotkania się przy kawie i herbacie.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
piątek, 23 lutego 2018
Wójt Gminy Żukowice Zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowice

Nieruchomość I - działki nr 22/23 i 22/24 w obrębie Nielubia

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice.
szczegóły ogłoszenia
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 21 lutego 2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część I.


Więcej…
 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET - OSTATNI MOMENT NA ZAPISY!!!
środa, 21 lutego 2018
alt
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie
z Gminy Żukowice na spotkanie

z okazji Dnia Kobiet, 

które odbędzie się w sobotę -

10 marca 2018 r. w świetlicy  wiejskiej w Nielubi

o godz. 20:00.
                                     
 
                                     Serdecznie zapraszamy !!!  

     
   Ilość miejsc ograniczona
 
KONSULTACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
poniedziałek, 19 lutego 2018
altWójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2018 r."
Więcej…
 
SKS W NASZYCH SZKOŁACH - REALIZACJA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY
poniedziałek, 19 lutego 2018
altGmina Żukowice podpisała porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację zadania Szkolny Klub Sportowy.
Celem programu jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia i jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
Realizacja zajęć odbywać się będzie w 2 edycjach – wiosenna  od 29.01.2018 do 22.06.2018 oraz jesienna od 03.09.2018 do 30.11.2018. Zajęcia realizowane będą w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu w minimum 15-osobowych grupach ćwiczebnych. 

Z Gminy Żukowice do Projektu zakwalifikowały się 4 grupy, po dwie z każdej z Naszych szkół.
Więcej…
 
BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
środa, 14 lutego 2018
altKarnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy i tańca. Z tej też okazji we wtorek, 13 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Nielubi odbyła się zabawa ostatkowo-karnawałowa dla uczniów klas 0-III. Na ten dzień sala wiejska w Nielubi zamieniła się w prawdziwą salę balową dla księżniczek, królewiczów oraz innych, niezwykle barwnych postaci. Uczniowie klas młodszych, w pięknych, kolorowych strojach bawili się przy muzyce niezastąpionego DJ-a (w tej roli bezkonkurencyjny Pan Krzysztof, nauczyciel muzyki).
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 14 lutego 2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część I.

treść obwieszczenia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 168
Top! Do góry