• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 10 lipca 2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Drukuj
czwartek, 08 maja 2008

ImageOGŁOSZENIE Wójta Gminy Żukowice z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części farmy wiatrowej w gminie Żukowice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice uchwały Nr XII/70/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części farmy wiatrowej w gminie Żukowice.
      
               Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
              Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice, w terminie do dnia 31.05.2008 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                  
                                                                                                                     W ó j t  Leszek  Kucharczyk

 
Top! Do góry