• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 10 lipca 2020
XIV SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 15 kwietnia 2008

ImageDnia 22 kwietnia  2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń  Urzędu Gminy w Żukowicach   odbędzie się  XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z  następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
5. Odpowiedzi na interpelacje .
6. Informacja o działalności Izb Rolniczych.
7. Sprawozdanie  Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok :
- uchwała  RIO do wykonania budżetu gminy zgodnie z  wnioskiem  Wójta Gminy,
- opinia i wniosek   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
- uchwała RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nielubia w granicach działki Nr 79/2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2006  Rady Gminy Żukowice  z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica, Kamiona, Słone i Żukowice w Gminie Żukowice.
12. Interpelacje radnych.
13. Sprawy różne .
14. Zamknięcie sesji.


                                                                   Przewodniczący  Rady Gminy

             Stanisław Lisiecki

 
Top! Do góry