• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 11 lipca 2020
TEST SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA Drukuj
środa, 23 stycznia 2008

ImageWOJEWÓDZKI TEST SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniu 28 stycznia 2008 r. (poniedziałek) o godzinie 1000  odbędzie się wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będzie sygnał : jednokrotny sygnał akustyczny (syreny) –ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

System alarmowania ludności na terenie gminy występuje jako zespół syren uruchamianych na drodze radiowej lub indywidualnie. Syreny uruchamiane na drodze radiowej wchodzą w tak zwany „system wojewódzki”.  Ogółem na terenie gminy znajduje się 11 syren różnego typu. Z pośród nich na drodze radiowej można uruchomić 2 syreny. Syreny te występują w dwóch miejscowościach: w Brzeg Głogowski i Dobrzejowice.

Pozostałe syreny można uruchomić ręcznie. Ostrzeganie i alarmowanie ludności za pomocą syren alarmowych przewidziane jest do wykorzystania w warunkach wystąpienia zagrożeń o charakterze lokalnym, obejmujących swym zasięgiem obszar gminy w związku z zagrożeniem spowodowanym powodzią, awarią w zakładzie wykorzystującym do procesu technologicznego niebezpieczne substancje chemiczne(NSCh), katastrofą drogową lub kolejową, w trakcie której doszło do uwolnienia się znacznej ilości NSCh,

Ze względu na to, że we wszystkich tych przypadkach, czas odgrywa kluczową rolę, przekazanie alarmu za pomocą syren, uruchamianych na drodze radiowej wydaje się być jedynym wystarczająco skutecznym sposobem ostrzegania ludności przed zagrożeniem.

Ostrzeganie za pomocą syren alarmowych ma pewne wady. Sygnał syreny akustycznej często słyszany przez człowieka jest mało precyzyjny, niepokoi nas, lecz nie określa rodzaju zagrożenia, co w warunkach zagrożeń pokojowych jest niezwykle istotne. Taki sygnał powinien determinować nasze zachowanie. Dlatego też koniecznym jest aby sygnał syreny został uzupełniony innym, bardziej precyzyjnym źródłem informacji, możliwie ogólnodostępnym. Takim szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji są rozgłośnie radiowe, które w krótkim czasie mogą objąć dużą ilość odbiorców. Osoba słysząca sygnał syreny powinna - jeżeli jest to możliwe – jak najszybciej włączyć radioodbiornik, ustawić na kanale pracy rozgłośni regionalnej, skąd precyzyjnie zostanie poinformowana o rodzaju zagrożenia, sposobie zachowania się, postępowania lub zabezpieczenia w sposób doraźny swojego mienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Top! Do góry