• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
niedziela, 05 lipca 2020
OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W LEGNICY Drukuj
środa, 23 października 2019
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy  informuje o wydaniu decyzji SKO/OS-414/66/2019 z dnia 3 października 2019 r. w przedmiocie odmowy firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zmiany decyzji Wójta Gminy Żukowice znak: ROŚIII.6220.6.2016 z dnia 16.06.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110kV SE Żukowice”.

Z treścią decyzji można zapoznać się  w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy lub Urzędu Gminy w Żukowicach w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia  niniejszego obwieszczenia.

Treść obwieszczenia
 
Top! Do góry