• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 11 lipca 2020
MNIEJ AZBESTU W GMINIE ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 24 września 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2019 roku.

Przedmiotowe zadanie polegało zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 11 nieruchomości na terenie gminy usunięto 14,230 Mg wyrobów zawierających azbest.

Gmina Żukowice
na ten cel pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 7.812,25 zł.
 
Top! Do góry