• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 04 lipca 2020
PO RAZ KOLEJNY UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Drukuj
wtorek, 10 września 2019
Gmina Żukowice pozyskała kolejne w tym roku środki z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

W lipcu 2019 r. Gmina Żukowice złożyła wniosek pn. „Czas na basen, czas na zdrowie dzieci z Gminy Żukowice” do Fundacji Polska Miedź S.A. i w sierpniu br. otrzymaliśmy wspaniałą informację, że Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny dofinansuje powyższe zadanie.

Całkowity koszt realizacji projektu obejmujący koszty udostępnienia infrastruktury pływalni oraz zorganizowania transportu dla uczniów wyniesie ok. 60.000 zł i w całości zostanie sfinansowany ze środków Fundacji Polska Miedź z siedzibą w Lubinie w ramach realizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. Programu Promocji Zdrowia. Projektem objęci zostaną uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim oraz Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi, łącznie ok. 215 uczniów z terenu Naszej Gminy.

Projekt będzie trwał przez cały rok szkolny 2019/2020. W ramach projektu przewidziano zajęcia ruchowe na basenie, naukę pływania oraz rekreację. Jednak głównym założeniem programu jest wszechstronna nauka pływania. Realizacja zajęć na basenie jest dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Żukowice jedyną możliwością zdobycia i opanowania umiejętności pływackich. Zajęcia przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci nad zbiornikami wody oraz do odpowiedniego i odpowiedzialnego z nich korzystania np. podczas wakacji.
 

 
Top! Do góry