• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 18 listopada 2019
ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ DROGI W MIEJSCOWOŚCI NIELUBIA Drukuj
poniedziałek, 12 sierpnia 2019
Rozpoczęły się prace budowlane na drodze w m. Nielubia. Po wieloletnim oczekiwaniu mieszkańców na nową drogę pragniemy Państwu przekazać informację, że pozostało już tylko odliczanie.

Właśnie rozpoczyna się przebudowa drogi na długości ponad 800 metrów i szerokości 5m. Choć prace dopiero się rozpoczęły i do końca września będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym, po zakończeniu inwestycji ulegnie poprawie nie tylko wizerunek samej miejscowości, ale również Naszej Gminy. Dodatkowo znacząco poprawimy  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort życia mieszkańców.

Wartość zadania to kwota ponad 1 mln zł, z czego ponad połowa środków pochodzi z funduszów zewnętrznych, na które Gmina pozyskała dotację celową. 

Nawierzchnia drogi biegnącej przez miejscowość jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Nieprawidłowe odwodnienie drogi powoduje zastój wód opadowych oraz dalszą degradację nawierzchni jezdni.

W celu poprawy stanu istniejącego planuje się przebudowę drogi z podziałem na dwa etapy tj.: wodno-kanalizacyjny i etap drogowy. 

Pierwszy etap jednej z głównych dróg biegnących przez miejscowość zakłada modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. wymianę rur, hydrantów, zasuw, nawiertek, i zestawów wodomierzowych.

W drugim etapie wykonana zostanie przebudowa nawierzchni istniejącej jezdni drogi gminnej oraz miejsc postojowych, montaż krawężników betonowych wraz ze ściekami przykrawężnikowymi, regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych oraz pokryw nastudziennych kanalizacji deszczowej  oraz regulację wysokościową i montaż rur osłonowych na istniejących elementach infrastruktury towarzyszącej  – mówi wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Wykonawcą zadania jest firma RAGEN Sp. z o.o. z/s w Głogowie.

Galeria zdjęć
 
Top! Do góry