• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
PRZEBUDOWA KOLEJNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI Drukuj
poniedziałek, 03 czerwca 2019
Rozpoczęły się  prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski.

Przebudowa drogi zakłada wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości ok. 220 m i szerokości ok. 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem. Odwodnienie drogi będzie następowało powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADEX Sp. z o.o. z/s w Miroszowicach.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 22.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 55. 000,00  zł.

Poprawa parametrów przedmiotowej drogi wpłynie znacząco na jej funkcjonalność, a przede wszystkim zapewni rolnikom dojazd  do swych nieruchomości rolnych przez istniejący przejazd kolejowy.
 
Top! Do góry