• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
piątek, 22 listopada 2019
KONTYNUACJA PROJEKTU PN. KOMPETENCJE XXI WIEKU - GMINA ŻUKOWICE STAWIA NA EDUKACJĘ" Drukuj
czwartek, 30 maja 2019
Od września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi realizowany jest projekt pt. „Kompetencje XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukacje”.

Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskaliśmy kwotę ok. 425 000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami ze szkół na terenie gminy Żukowice. Już teraz widoczne są efekty owego projektu. Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla 145 uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne realnie zapobiegają dysleksji rozwojowej u dzieci oraz prowadzą do podwyższenia wyników w nauce.

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijają uzdolnienia z j. angielskiego, matematyki, chemii, przyrody, czy informatyki. Zajęcia edukacyjne są też organizowane poza terenem szkoły w formie wycieczek szkolnych np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Już w pierwszym roku realizacji projektu prowadzone były profesjonalne zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rewalidacyjno-wychowawcze, socjoterapeutyczne, terapię EEG Biofeedbak). Przeprowadzono również poradnictwo edukacyjno-zawodowe, szkolenie dla nauczycieli oraz doposażono szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Na zajęciach uczniowie nie tylko  rozwijają kompetencje kluczowe z danych przedmiotów, ale dzielą się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z uczniami całej szkoły organizując chemiczne, fizyczne, geograficzne dni projektowe, a nauczyciele prowadzą zajęcia otwarte wykorzystując TIK oraz sprzęt uzyskany w ramach projektu.

Efektem realizacji projektu jest nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, podniesienie jakości kształcenia (m.in. poprzez doposażenie pracowni szkolnych: chemicznej, biologicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej, językowej oraz szkolenia nauczycieli), wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie gminy Żukowice oraz  rozwój umiejętności indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Galeria zdjęć 
 
Top! Do góry