• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 04 lipca 2020
DODATKOWE ŚRODKI DLA GMINY ŻUKOWICE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Drukuj
poniedziałek, 08 kwietnia 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nielubia oraz Brzeg Głogowski.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 marca 2019 r. przyznał w drodze uchwały dotację celową dla gminy Żukowice w kwocie 22.000,00 zł na realizację remontu drogi w m. Brzeg Głogowski oraz  21.000,00 zł na realizację remontu drogi w m. Nielubia.

Aktualnie odcinki przedmiotowych dróg są w złym stanie technicznym i wymagają pilnego remontu w celu utrzymania przejazdów przez tereny należące do PKP S.A. umożliwiając tym samym dojazd do gruntów rolnych. Planowany termin wykonania zadania to maj - czerwiec 2019 roku. Zakres prac dotyczy odcinka 220 m w m. Brzeg Głogowski oraz 210 m w m. Nielubia na szerokości 3,5 m.
 
Top! Do góry