• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
niedziela, 05 lipca 2020
ZAWIADOMIENIE – V NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 14 marca 2019
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 15 marca 2019 r. godz. 15:00 V nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice,  z następującym porządkiem obrad:
            
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2019-2028.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice oraz sposobu jej rozliczania.
6.    Zamknięcie sesji.

       
                                                                                      

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      /-/ Jarosław Szmidt

 
 
Top! Do góry