• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 04 lipca 2020
ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 28 lutego 2019
altW dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Żukowice podjęła uchwałę Nr III/25/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Żukowice w związku z upływem kadencji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 12 lutego do 25 lutego 2019 r. W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję 2019-2023.

Zebrania sprawozdawczo - wyborcze przeprowadzono w 15 sołectwach. Zmiany sołtysów dokonano w 7 sołectwach tj. Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Domaniowice, Kamiona, Kłoda, Kromolin, a w 8 sołectwach mandat powierzono ponownie tym samym osobom. Ponadto mieszkańcy dokonali wyboru nowych rad sołeckich. Rady sołeckie w zależności od decyzji zebrania wiejskiego liczą od 3 do 5 osób. Do Rad Sołeckich wybrano łącznie 64 mieszkańców.
 
Przez najbliższe 4 lata mandat sołtysa pełnić będą:

 
1. Brzeg Głogowski Mariusz Gliński
2. Bukwica Ewa Guzek
3. Czerna Ewa Włodarczyk
4. Dankowice Maria Świerk
5. Dobrzejowice Iwona Szymoniak
6. Domaniowice Iwona Biernik-Cielecka
7. Glinica Grzegorz Białka
8. Kamiona Andrzej Nowakowski
9. Kłoda Aleksandra Skokowska
10. Kromolin Justyna Łosin
11. Nielubia Ewa Warych
12. Słone Aneta Ciącio
13. Szczepów Agnieszka Sarna
14 Zabłocie Teresa Woźniak
15. Żukowice Grzegorz Piechowiak


Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim życzymy wytrwałości i skutecznej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

 
Top! Do góry