• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
czwartek, 23 maja 2019
ZAWIADOMIENIE O I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 16 listopada 2018
altZawiadamiam, że Postanowieniem Nr DLG-0012/18-6/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Żukowice Komisarz Wyborczy w Legnicy zwołał I sesję Rady Gminy Żukowice na dzień 22 listopada 2018 r., godz. 15:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Żukowicach, Żukowice 148, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Wręczenie radnym Gminy Żukowice zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej
w Żukowicach o wyborze.
3.    Ślubowanie radnych.
4.    Uchwalenie  porządku obrad.
5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Żukowice.
1)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
2)    wybór Komisji Skrutacyjnej
3)    przeprowadzenie głosowania tajnego,
4)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego.
6.    Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Żukowice.
1)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
2)    wybór Komisji Skrutacyjnej,
3)    przeprowadzenie głosowania tajnego,
4)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących.
7.    Wręczenie Wójtowi Gminy Żukowice zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Żukowicach o wyborze.
8.    Ślubowanie Wójta Gminy.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.
11.    Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.


                                                                                     Wójt Gminy
                                                                           /-/ Krzysztof Wołoszyn


Postanowienie DLG -0012-18-6/18 Komisarza Wyborczego w Legnicy

 
 
Top! Do góry