• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 10 lipca 2020
XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE. Drukuj
środa, 18 listopada 2009
ImageW dniu 23 listopada 2009 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminu Żukowice odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie  porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4.       Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.

5.       Odpowiedzi na interpelacje .

6.       Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek i zwolnień   podatku od nieruchomości na 2010 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2010 r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportu ,

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.

13.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawie  złożonych  oświadczeń majątkowych  za rok  2008 rok.

14.    Interpelacje radnych.

15.    Sprawy różne

16.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Lisiecki
 
Top! Do góry