• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 04 lipca 2020
"WIGILIJNY WIECZÓR" w Nielubi Drukuj
piątek, 04 stycznia 2008

Wigilijny wieczór Dnia 16 grudnia 2007 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi przy współpracy Wójta oraz Rady Gminy Żukowice, zorganizowali imprezę integracyjną dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Żukowice. Celem imprezy była integracja społeczna środowiska osób starszych i niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dania wigilijne przygotowane zostały przez pracowników GOPS przy pomocy mieszkanek gminy Żukowice. Duży wkład pracy w przygotowania oraz obsługę imprezy wniosły również pracownice Urzędu Gminy Żukowice, zaś Radni Gminy Żukowice przynieśli domowe wypieki.
W imprezie łącznie wzięło udział 200 osób. Gośćmi tej imprezy byli: Wójt Gminy, Proboszcz Parafii w Brzegu Głogowskim, Przewodniczący Rady Powiatu, a także Radni i Sołtysi.

Do sali wiejskiej miejscowości Nielubia uczestników spotkania wraz z ich opiekunami dowieziono autobusami. Każdy z uczestników miał zapewniony poczęstunek oraz drobny upominek.
W trakcie spotkania recytowano wiersze tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz śpiewano kolędy. Dużą radość z własnych występów miały osoby niepełnosprawne, które otrzymały największe owacje.
Swój repertuar świąteczny zaprezentowały zespoły śpiewaczy "Złota Jesień" oraz "Chaber" z Nielubi, z kolei dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nielubi przedstawiły piękne Jasełka.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni ze zorganizowanej dla nich imprezy. Pozwoliło im to na wspólne spędzenie czasu, wspominanie dawnych zwyczajów, wyjście ze swoich domów, a osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem lokalnym. Przedsięwzięcie to pozwoliło na przeciwdziałanie procesowi marginalizacji tych osób, a także odzyskanie przez niech wiary w drugiego człowieka i pokazanie im, że są pełnoprawnymi i potrzebnymi członkami społeczności lokalnej.
Zorganizowane spotkanie pokazało, że takie imprezy integracyjne są bardzo potrzebne, dlatego też wyrażono chęć do ponownego spotkania za rok.

Pokaż galerie zdjęć

 
Top! Do góry