• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 04 lipca 2020
XIX SESJA RADY GMINY Drukuj
piątek, 21 listopada 2008

ImageDnia 28 listopada    2008 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń  Urzędu Gminy w    Żukowicach   odbędzie    się   XIX    zwyczajna    sesja   Rady  Gminy   Żukowice  z  następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
5. Odpowiedzi na interpelacje .
6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek i zwolnień  od podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  wysokości stawek opłaty od posiadania psów. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu  ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Żukowice Nr VII/35/2003 z dnia 21 lipca 2003 r. roku  w sprawie zasad  sprzedaży lokali gminnych  budynkach gminnych zbywanych na rzecz ich najemców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  odpowiedzi na skargę Pana Grzegorza Aryż zam.  Bukwica 20 z dnia 30 października  2008 r.  na  działalność  Wójta Gminy Żukowice.
13. Interpelacje radnych.
14. Sprawy różne .
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczacy Rady Gminy 
Stanisław Lisiecki

 
Top! Do góry